A klucz masz ? nie masz to nie otworzysz !! wracasz do skrzyżowania
Przed tob± ukazuje się piękna szkatuła otworzysz j± czy wracasz ?